1.
Michelbertas M. Baltų archeologijos ir istorijos tyrinėtojas. Evaldui Mugurevičiui – 80. Ēvaldam Mugurēvičam – 80. AL [Prieiga per internetą]. 2011 m.kovo16 d. [žiūrėta 2021 m.birželio21 d.];120:168-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/5143