1.
Michelbertas M. Vilniaus universiteto Archeologijos katedra (nuo įkūrimo iki 1966 metų). AL [Prieiga per internetą]. 2010 m.kovo25 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės12 d.];110:7-14. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/5300