1.
Michelbertas M. Jakšiškio–Knitiškių pilkapyno tyrinėjimai 2000-aisiais metais. AL [Prieiga per internetą]. 2010 m.kovo25 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės10 d.];110:120-55. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/5305