1.
Bagdzevičienė J, Vėlius G. Lietuviški piniginiai sidabro lydiniai Kernavėje. AL [Prieiga per internetą]. 2010 m.kovo25 d. [žiūrėta 2021 m.birželio18 d.];110:156-68. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/5306