1.
Augustinavičius R, Poškienė J. Pastarųjų dešimties metų pokyčiai Lietuvos archeologinio paveldo apsaugos teisinio reglamentavimo srityje. AL [Prieiga per internetą]. 2016 m.kovo24 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio14 d.];160:137-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/9847