1.
Šatavičius E, Gudaitienė G. Aštuntoji tarptautinė mokslinė konferencija Prof. Jono Puzino skaitymai: „Ankstyvosios priešistorės paminklaviečių peržiūra: senosios medžiagos vertinimas, naujų teorijų kūrimas“ (skiriama habil. dr. Rimutės Rimantienės 95-am gimtadieniui). AL [Prieiga per internetą]. 2016 m.kovo24 d. [žiūrėta 2021 m.sausio19 d.];160:162-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/9849