Lyderystės vaidmuo formuojant žinių valdymui palankią organizacijos kultūrą: atvejo analizė
Informacijos ir žinių valdymas
Viktoras Vaitkevičius
Publikuota 2017-01-30
https://doi.org/10.15388/Im.2016.76.10386
PDF

Reikšminiai žodžiai

lyderystė
žinių valdymas
organizacinė kultūra
žinių vadybos procesai
orga­nizacinis mokymasis
dalijimasis žiniomis

Kaip cituoti

Vaitkevičius V. (2017) „Lyderystės vaidmuo formuojant žinių valdymui palankią organizacijos kultūrą: atvejo analizė“, Informacijos mokslai, 760, p. 123-138. doi: 10.15388/Im.2016.76.10386.

Santrauka

Dinamiškoje, ekstremalioje, nuolatiniais ir nenutrūkstamais pokyčiais pasižyminčioje šių dienų aplin­koje, kai žinios yra tapusios vienu iš svarbiausių ekonominių išteklių, lemiančių organizacijų stabilumą, veiklos našumą ir konkurencinį pranašumą, šiuolaikinės organizacijos susiduria su vis naujais strategi­jų, orientuotų į efektyvų žinių valdymą, rengimo ir įgyvendinimo iššūkiais. Žinių vadyba organizacijoje savaime neįsitvirtina ir neklesti, jei neįsitraukia žmogus. Žmonių noras pasidalinti turimomis žiniomis ir patirtimi priklauso tik nuo jų valios, todėl efektyviam žinių valdymui organizacijoje užtikrinti nenu­ginčijamai svarbus yra lyderių vaidmuo. Pagrindinė organizacijos lyderių užduotis žinių vadybos kon­tekste – užtikrinti tokią aplinką, kurioje organizacijos nariai, siekdami bendrų organizacijos tikslų, būtų motyvuoti įgyti žinių, plėtoti, panaudoti jas ir jomis keistis. Straipsnyje, remiantis viešojo sektoriaus or­ganizacijoje atlikto empirinio tyrimo rezultatais, analizuojamas lyderystės vaidmuo formuojant žinių valdymui palankią organizacijos kultūrą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.