Lietuvos socialinių verslų novatoriškumas ir darniosios inovacijos: socialinių verslininkių patirtys
Straipsniai
Aurelija Novelskaitė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Raminta Pučėtaitė
Vilniaus universitetas
Rasa Pušinaitė-Gelgotė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-07-04
https://doi.org/10.15388/Im.2017.80.11673
PDF

Kaip cituoti

NovelskaitėA., PučėtaitėR. ir Pušinaitė-GelgotėR. (2018) „Lietuvos socialinių verslų novatoriškumas ir darniosios inovacijos: socialinių verslininkių patirtys“, Informacijos mokslai, 800, p. 81-89. doi: 10.15388/Im.2017.80.11673.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos socialinių verslininkių sampratos apie jų verslo novatoriškumo formas ir darniąsias inovacijas. Empirinis šio straipsnio pagrindas – interviu (n=18) su socialinių verslų Lietuvoje atstovėmis. Interviu medžiagos analizė parodė, kad moterys – socialinės verslininkės novatoriškumą bei darniąsias inovacijas tokio verslo kontekste apibrėžia tiek individo, tiek organizacijos lygmenimis, tačiau darniąsias inovacijas sieja su globaliais kontekstais ir technologijomis. Tokios sampratos atitinka kitose šalyse atliktų tyrimų rezultatus ir rodo analizuojamos tematikos universalumą, kita vertus – pagrindžia Lietuvoje atlikto tyrimo rezultatus.

Pagrindiniai žodžiai: socialinis verslas, novatoriškumas, darniosios inovacijos, Lietuva

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.