[1]
Atkočiūnienė O. 2020. Redakcinė kolegija ir turinys. Informacijos mokslai. 89, (birž. 2020), 1-6.