[1]
Kiaušienė I. ir Mikalauskienė A. 2020. Kultūros kuriama vertė darnaus vystymosi kontekste: Baltijos šalių atvejis. Informacijos mokslai. 89, (birž. 2020), 55-72. DOI:https://doi.org/10.15388/Im.2020.89.40.