[1]
Diskienė D. 2010. Kolektyvinė monografija apie informacijos ir žinių vadybą verslo organizacijoje. Informacijos mokslai. 54, (saus. 2010), 158-161. DOI:https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3168.