[1]
Ostašius E. ir Petravičiūtė Živilė 2010. Elektroninių paslaugų modeliavimas viešajame sektoriuje. Informacijos mokslai. 53, (saus. 2010), 127-143. DOI:https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3179.