(1)
Dagienė V.; Vinikienė L.; Sutkutė E. Pagrindinio Ugdymo Lietuvos Mokinių Matematinių gebėjimų Tyrimas. IM 2018, 79, 17-29.