(1)
Tamulevičienė D. Kontrolingo rūšių Ir Modelių Vertinimas, Kaip Pagrindas Kuriant Veiksmingą Informacinę Kontrolingo Sistemą įmonėje. IM 2019, 52-70.