(1)
Atkočiūnienė O. Redakcinė Kolegija Ir Turinys. IM 2020, 89, 1-6.