(1)
Kiaušienė I.; Mikalauskienė A. Kultūros Kuriama Vertė Darnaus Vystymosi Kontekste: Baltijos šalių Atvejis. IM 2020, 89, 55-72.