(1)
JasutėE.; DagienėV. Interaktyviojo Geometrijos Vizualizavimo Modelis Naudojant dinaminės Geometrijos Paradigmą. IM 2011, 56, 31-41.