(1)
Diskienė D. Kolektyvinė Monografija Apie Informacijos Ir žinių Vadybą Verslo Organizacijoje. IM 2010, 54, 158-161.