(1)
Ostašius E.; Petravičiūtė Živilė. Elektroninių Paslaugų Modeliavimas viešajame Sektoriuje. IM 2010, 53, 127-143.