(1)
Dagienė V.; Jonaitytė I.; Paltanavičius A. Tarptautinės Informacinių Technologijų varžybos: Modelis Ir Patirties Analizė. IM 2010, 53, 86-99.