(1)
Lymantaitė K. Žinioms Valdyti Palanki aukštųjų Universitetinių Mokyklų Bibliotekų Organizacinė Elgsena. IM 2010, 53, 20-44.