(1)
Laužikas R. Unikalumas Ir Entropija kultūros Paveldo Informacijoje Ir Komunikacijoje. IM 2010, 52, 38-54.