(1)
Vidžiūnas A.; Mickus A. Informatikos Specialybių Studijų Motyvacijos Skatinimo Poreikiai Ir priemonės. IM 2009, 50, 81-86.