(1)
Brazaitienė T.; Brazaitis Z. Informacinių Sistemų Dinaminio Valdymo Modeliavimas. IM 2009, 49, 140-145.