(1)
Atkočiūnienė Z. O. Žinių Valdymas Verslo Organizacijoje. IM 2008, 44, 9-21.