(1)
Garnytė G.; Miežinis D. Kompiuteriniai Meno Informacijos ištekliai. IM 2007, 41, 115-120.