(1)
Stundžė L.; Rutkauskaitė G. Moterų Sakytinė Istorija: Komunikacinis Aspektas. IM 2014, 68, 63-76.