(1)
Bitinaitė-Širvinskienė R. Kūrybos Komunikacija Teatre: Dailininko Atvejis (1920–1940). IM 2016, 72, 21-32.