NovelskaitėA., PučėtaitėR., & Pušinaitė-GelgotėR. (2018). Lietuvos socialinių verslų novatoriškumas ir darniosios inovacijos: socialinių verslininkių patirtys. Informacijos Mokslai, 80, 81-89. https://doi.org/10.15388/Im.2017.80.11673