Kiaušienė I., & Mikalauskienė A. (2020). Kultūros kuriama vertė darnaus vystymosi kontekste: Baltijos šalių atvejis. Informacijos Mokslai, 89, 55-72. https://doi.org/10.15388/Im.2020.89.40