Diskienė D. (2010). Kolektyvinė monografija apie informacijos ir žinių vadybą verslo organizacijoje. Informacijos Mokslai, 54, 158-161. https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3168