Ostašius E., & Petravičiūtė Živilė. (2010). Elektroninių paslaugų modeliavimas viešajame sektoriuje. Informacijos Mokslai, 53, 127-143. https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3179