Pečiulis Žygintas. (2014). Žurnalistika 2.0. Evoliucijos revoliucija?. Informacijos Mokslai, 68, 100-112. https://doi.org/10.15388/Im.2014.3918