Stundžė L., & Rutkauskaitė G. (2014). Moterų sakytinė istorija: komunikacinis aspektas. Informacijos Mokslai, 68, 63-76. https://doi.org/10.15388/Im.2014.3920