Tamulevičienė D. Kontrolingo rūšių ir modelių vertinimas, kaip pagrindas kuriant veiksmingą informacinę kontrolingo sistemą įmonėje. Informacijos mokslai, n. 83, p. 52-70, 29 kovo 2019.