Atkočiūnienė O. Redakcinė kolegija ir turinys. Informacijos mokslai, v. 89, p. 1-6, 5 birž. 2020.