Kiaušienė I.; Mikalauskienė A. Kultūros kuriama vertė darnaus vystymosi kontekste: Baltijos šalių atvejis. Informacijos mokslai, v. 89, p. 55-72, 5 birž. 2020.