Paliulionis V. Aerodromų kliūtis ribojančių paviršių modeliavimas geoinformacinių technologijų priemonėmis. Informacijos mokslai, v. 56, p. 119-127, 1 saus. 2011.