Ostašius E.; Petravičiūtė Živilė. Elektroninių paslaugų modeliavimas viešajame sektoriuje. Informacijos mokslai, v. 53, p. 127-143, 1 saus. 2010.