Lymantaitė K. Žinioms valdyti palanki aukštųjų universitetinių mokyklų bibliotekų organizacinė elgsena. Informacijos mokslai, v. 53, p. 20-44, 1 saus. 2010.