Atkočiūnienė Z. O. Žinių valdymas verslo organizacijoje. Informacijos mokslai, v. 44, p. 9-21, 1 saus. 2008.