Matkevičienė R. Verslo organizacijos informacinės aplinkos tyrimas. Informacijos mokslai, v. 41, p. 58-69, 1 saus. 2007.