Stundžė L.; Rutkauskaitė G. Moterų sakytinė istorija: komunikacinis aspektas. Informacijos mokslai, v. 68, p. 63-76, 1 saus. 2014.