Stundžė L. Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija socialinių mokslų krypties mokslo žurnaluose. Informacijos mokslai, v. 72, p. 7-20, 11 saus. 2016.