Kiaušienė Ilona, ir Mikalauskienė Asta. 2020. „Kultūros Kuriama Vertė Darnaus Vystymosi Kontekste: Baltijos šalių Atvejis“. Informacijos Mokslai 89 (birželio), 55-72. https://doi.org/10.15388/Im.2020.89.40.