Kirtiklis, Kęstutis. 2011. „Ne Vien Komunikacija. Epistemologija Ir Metodologija Kaip Komunikacijos Teorijų Tipologijos Kriterijai“. Informacijos Mokslai 58 (sausio), 42-55. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3123.