Kiaušienė I. ir Mikalauskienė A. (2020) „Kultūros kuriama vertė darnaus vystymosi kontekste: Baltijos šalių atvejis“, Informacijos mokslai, 890, p. 55-72. doi: 10.15388/Im.2020.89.40.