Diskienė D. (2010) „Kolektyvinė monografija apie informacijos ir žinių vadybą verslo organizacijoje“, Informacijos mokslai, 540, p. 158-161. doi: 10.15388/Im.2010.0.3168.