Ostašius E. ir Petravičiūtė Živilė (2010) „Elektroninių paslaugų modeliavimas viešajame sektoriuje“, Informacijos mokslai, 530, p. 127-143. doi: 10.15388/Im.2010.0.3179.