[1]
NovelskaitėA., PučėtaitėR., ir Pušinaitė-GelgotėR., „Lyties dimensija socialiniame versle: Lietuvos socialinių verslininkių patirtys“, IM, t. 80, p. 136-146, liep. 2018.